Jak ochronić dziecko przed pedofilem?

Na placu zabaw codziennie widzisz sympatycznego człowieka, który siedzi na ławce i z zainteresowaniem przygląda się dzieciom? Wśród bliskich znajomych masz kogoś, kto częściej niż inni dąży do fizycznego kontaktu z twoim dzieckiem? Zachowaj czujność.

Żyjemy w bardzo skomplikowanym świecie. Z jednej strony trudno kogoś ze znajomych, kto bardzo lubi dzieci, od razu podejrzewać o pedofilię. Z drugiej zastanawia fakt, że udokumentowanych przypadków molestowania dzieci przez osoby z najbliższego środowiska jest coraz więcej. Według badań opinii spolecznej, co dziesiąta osoba przyznaje, że zna kogoś, kto był molestowany w dzieciństwie.

Nie chcesz popadać w paranoję. Myśleć ciągle o zagrożeniu. Wrzucasz zdawałoby się niewinne zdjęcia swojego dziecka do sieci i nawet nie przyjdzie ci do głowy, że ta fotografia może być wykorzystana przez pedofila.

W jaki sposób dziecko może być molestowane?

Za molestowanie można uznać każdy sposób, w którym zostały przekroczone granice intymności i poczucia bezpieczeństwa, kiedy dziecko zostało wykorzystane do wywołania pobudzenia seksualnego lub seksualnego zaspokojenia.

W tym celu dorosły obcuje z nagością dziecka w sposób nieuzasadniony np. czynnościami pielęgnacyjnymi, pokazuje mu pornografię, lub wykorzystuje je do robienia zdjęć i filmów pornograficznych, dotyka jego stref intymnych, onanizuje się przed nim, albo namawia do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym.

Jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach?

Sposób i temat rozmowy musi odpowiadać rozwojowi dziecka.

 • Kiedy dziecko ma 3-7 lat nie rozmawiamy z nim o pedofilii i wynikających z niej zagrożeniach, bo tego nie zrozumie. Nie też sensu rozbudzanie nadmiernej ciekawości dotyczącej sfery seksualnej. Dajemy tylko jednoznaczne i jasne komunikaty: „Nie wolno ci odejść z placu zabaw z nikim obcym!” „Przytulać i całować mogą cię tylko mama, tata, rodzeństwo. Jeśli ktoś obcy chce to robić, masz się odsunąć, odejść, a nawet krzyczeć o pomoc i opowiedzieć o tym wydarzeniu rodzicom czy opiekunom”. „Nie wolno od obcych brać podarunków, słodyczy i pieniędzy”.
 • Kiedy dziecko ma 7-12 lat , zaczyna odczuwać wstyd. Ma świadomość, że są miejsca intymne, których nie pokazuje się obcym. Pojawiają się pierwsze rozmowy o seksie. Możesz wtedy powiedzieć dziecku, że niektórzy dorośli krzywdzą dzieci i robią z nimi to, co dorośli robią między sobą. Że zawsze trzeba powiedzieć nie, kiedy dorosły chce za bardzo zbliżyć się fizycznie, dotykać dziecko , jego miejsc intymnych albo robić z nim to, co wywołuje niepokój i wstyd.

Po czym poznać, że dziecko było molestowane?

Specjaliści wskazują na typowe objawy fizyczne:

 • otarcie, zaczerwienienie narządow płciowych, brzucha, piersi,
 • nietypową wydzielinę z narządów rodnych dziecka, ból okolic intymnych.

Objawy fizyczne mogą czasami być niewidoczne, natomiast u molestowanego dziecka występuje wiele objawów psychicznych, których nie wolno bagatelizować:

 • nietypowe dla tego wieku zainteresowanie seksualnością
 • imitowanie zachowań seksualnych w zabawie z lalkami
 • unikanie kontaktu ficzycznego, przytulania, głaskania
 • moczenie nocne, koszmary senne, ataki lęku
 • opowiadanie o starszym przyjacielu i wspólnych z nim tajemnicach
 • masturbacja
 • zamknięcie się w sobie
 • zaburzenia odżywiania – utrata apetytu lub kompulsywne objadanie się

Do kogo po pomoc?

Sama rozmowa, nawet merytoryczna i spokojna może być niewystarczająca, kiedy już doszło do molestowania seksualnego. Zgłoś się z dzieckiem do psychologa, najlepiej takiego, który ma doświadczenie w pomocy kryzysowej i terapii dzieci – ofiar molestowania seksualnego. Porady i pomocy można szukać również u psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej.

Fundacja Zły Dotyk podaje listę odpowiednich placówek:

 • Placówki uczestniczące w programie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie,o których uzyskasz informacje w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje00–048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12tel./fax (022) 826 88 62 mazowiecka@fdn.pl
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka 00–521 Warszawa, ul. Hoża 27A, lok. 5tel./fax (022) 626 94 19, (022) 626 94 21, (022) 628 89 57 lub (022) 628 89 89 kopd@kopd.pl oraz terenowe Komitety Ochrony Praw Dziecka, których adresy można znaleźć na stronie internetowej kopd.pl
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”tel. (022) 668 70 00
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 30–126 Kraków, ul. Radziwiłłowska 8b tel. (012) 421 92 82 oraz inne ośrodki i centra interwencji kryzysowej na terenie całego kraju.

(źródło: http://zlydotyk.pl)

Jak dochodzić swoich praw?

Pedofilia jest teraz zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.
Ofiara, która w dzieciństwie była molestowana seksualnie, może dochodzić swoich praw do 30 roku życia.

Kodeks Karny przewiduje też określone kary za molestowanie seksualne w sieci:

 • 200a. § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 200a. § 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Jak ochronić dziecko przed pedofilem?
4.7 (94.86%) 35 głos[ów]